Probeer gratis
Menu
Probeer gratis

"TestMonitor is intuïtief en daardoor door iedereen te gebruiken."

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Zij biedt langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld. Met elkaar, voor elkaar.

og_abrona

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal.

Elke fase in een mensenleven brengt nieuwe vragen met zich mee. Met haar missie en doelstelling als basis begeleidt Abrona mensen met een verstandelijke beperking of maatschappelijk probleem. Zij kunnen bij Abrona rekenen op ondersteuning die mee verandert met het leven.

Mark Korfage vertelt...

abrona2

Wat waarderen jullie klanten het meest in jullie organisatie?

"We werken vanuit de eigen regie van de cliënt; onze professionele en gedreven medewerkers en vrijwilligers werken vanuit kernwaarden kijken naar iemands mogelijkheden en ondersteunen daar waar nodig.”

Welke software gebruiken jullie in de organisatie? Wie maakt daarvan gebruik? Voor wie wil je weten of het werkt zodat zij ermee kunnen werken

"Abrona is een 24x7 organisatie waar zorgprofessionals dagelijks werken in de zorg applicaties zoals bijvoorbeeld het ECD. Bijna alle applicaties draaien in de cloud. Daarom wordt de regie houden op de kwaliteit van de applicatie en de leverancier nog belangrijker. Aan de hand van de testresultaten voeren we het gesprek met de leverancier. Leveranciers moeten soms even wennen. Maar ervaren het toch vaak als heel prettig om precies en duidelijk omschreven te vernemen waar een verbeter actie nodig is.”

Op welk moment is kwaliteit voor jullie van het grootste, cruciale belang?

 

“Er zijn diverse momenten aan te wijzen waarop de kwaliteit van belang is. Allereerst wordt er pas décharge verleend bij het opleveren van een project als de testresultaten goed zijn. Dat betekent dat je meteen al een goede start kan maken.

Na in gebruik nemen van de applicatie wordt er bij elke major release getest. De nieuwe functionaliteiten worden extra goed getest. Daarvoor is het wel nodig om je testplan aan te vullen met nieuwe testcases. Ook de bestaande functionaliteiten worden uitgebreid getest aan de hand van het al beschikbare testplan.

Tot slot zijn er ook kleine patch releases. Ook dan wordt de zorgapplicatie getest maar dan met een kleiner testplan.

In alle drie de situaties kun je onderbouwd een beslissing nemen of je met deze release van de applicatie naar productie gaat.
"

huisjes

 

Hoe hebben jullie de kwaliteit van je producten/ diensten met TestMonitor verbeterd?

 

In het begin dacht ik nog wel eens is dat nou nodig om dat allemaal te testen. Inmiddels weet ik dat goed testen loont.

Je testinspanningen worden bijvoorbeeld beloond met een afname van de telefoontjes naar de Servicedesk.

Het houdt je leverancier ook scherp. Geen enkele leverancier wil horen dat de laatste release van de applicatie niet door de test is gekomen … En mochten er issues uit de testen naar voren zijn gekomen dan kun je inhoudelijk het gesprek met de leverancier prima voeren. Leveranciers vinden het ook prettig als een klant ook de nieuwe releases goed test. Hoe eerder een issue wordt ontdekt en opgelost des te meer gebruikers hebben daarvan profijt.

 

Welke resultaten hebben jullie met gebruik van TestMonitor gehaald? Hoe verliep dit? Waar was het makkelijk en waar ervaarde je drempels? Hoe kwam dat?

 

“De testplannen worden bij elke major- en patch release verbeterd en aangevuld. Dat betekent dat er inmiddels bijna geen onopgemerkte issues meer door de test heen glippen.

De Agile werkwijze wordt daarmee vanzelf meer geïntroduceerd. Meedoen aan elke major release en toetsen of nieuwe functionaliteiten correct draaien.

Met behulp van de testresultaten voeren we het gesprek met de leverancier. En daardoor kun je de regierol ook beter invullen. En omdat je met elkaar in gesprek komt kunnen we ook meedenken met de leverancier met de behoefte aan nieuwe functionaliteiten.

Het is wel een gouden zet geweest om TestMonitor consultancy direct in te zetten bij aanvang van het project. Want het is wel belangrijk om eerst na te denken hoe je testplan eruit ziet en welke testtechnieken je gaat inzetten. Daarna kun je pas goed de TestMonitor inrichten. "

Wat was een eye-opener in het proces van werken met TestMonitor?

 

“Je krijgt een veel beter inzicht in de kwaliteit van een bepaalde release. Daardoor weet je ook of je value for money krijgt. En als er eens een issue is met een release dan informeren we de leverancier en implementeren één of twee releases later. Zo wordt ook de continuïteit gewaarborgd."

Testdata MijnCaress

265
testruns

2734
testresultaten

35
testers

340
testgevallen

198
issues opgelost

252
mailtjes bespaart

Testmanagement. Eenvoudig.