Area test en accepteert Umbrella met ondersteuning van CEPO

Lisa Stephenson, 
22 april 2016

Area is een woningcorporatie die ruim 8481 eenheden beheert, verdeeld over de regio Uden-Veghel. Area heeft verschillende IT-projecten in de planning om te werken aan een meer klantgerichte- en digitale werkwijze. Een eerste stap is de implementatie van het KCC-portaal en Kennisbank Umbrella van softwareleverancier Malengo. CEPO is gevraagd ondersteuning te bieden door de kwaliteit van de software inzichtelijk te maken en de acceptatie ervan te begeleiden. De projectleiding lag in handen van VVA-informatisering en het programma management in die van HC&H.

Het was de ambitie van Area om medio april 2016 live te gaan met Umbrella. Omdat Umbrella afhankelijkheden kende met andere applicaties lag er binnen het project ‘De Bewonersvraag Centraal’ een grote uitdaging in de kwaliteitsborging. Continu inzicht in de kwaliteit van de software én de aansluiting daarvan op het werkproces was noodzakelijk om binnen de gestelde doelen van tijd, geld, kwaliteit en risico’s te blijven.

Area heeft testspecialist CEPO gevraagd deze kwaliteitsborging op zich te nemen. Met behulp van een gestructureerde testaanpak en issuemanagement waarbij er voor de eindgebruikers een cruciale rol is weggelegd, zijn de gestelde kwaliteitsdoelen behaald.

Probeer het 14 dagen gratis

Start vandaag nog met TestMonitor! Maandelijks betalen, geen lange contracten & altijd te annuleren.