TestMonitor blog

Read about our latest releases and news in the field.

Waarom handmatig testen cruciaal is

De omgeving van de softwareontwikkeling is aanzienlijk verschoven in de afgelopen jaren met de komst van Agile en DevOps. Deze nieuwe focus op hogere snelheid en de verschuiving naar kleinere, meer frequente releases, heeft een grote invloed op het testen.

Read More

Goede afstemming bedrijfsvoering en ICT kan software-revolutie voorkomen

De afstemming tussen bedrijfsvoering en ICT groeit tijdens de beheerfase steeds vaker uit elkaar, met ondoordachte ‘revoluties’ op het gebied van informatiesystemen tot gevolg. René Ceelen van testbureau TESTMONITOR|CEPO spreekt over hoe corporaties hun processen zo efficiënt mogelijk kunnen houden op corporatiegids.nl

Read More

Verborgen kosten in IT projecten

Bij het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen heeft elke organisatie te maken met kosten. Bij de start wordt een berekening gemaakt van het budget, al dan niet gebaseerd op een uitgebreide business case. En gedurende het project, wordt dit budget

Read More

Betekent Scrum nooit meer handmatig testen?

De Agile werkwijze is in de jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan als een reactie op de traditionele manier van softwareontwikkeling, de waterval methode. De zwakheden van deze ontwikkelmethode zijn algemeen bekend en wereldwijd goed gedocumenteerd. Een voorbeeld hiervan

Read More