Software en Consultancy

Succesvol testmanagement met TestMonitor en onze Testprofessionals

Kies het plan dat bij je past

TestMonitor en Consultancy voor elk team en elke organisatie.

Het gebruik van de software en de training van de medewerkers in het concept is één. Wij doen dit werk al meer dan 20 jaar. Als vakspecialist weten wij dat dit iets is wat je er niet ‘even bijdoet’. Testmanagement is immers niet alleen testen of het werkt, maar vooral of je er effectief en efficiënt je werk mee kunt doen!

TestMonitor biedt een plan voor teams en bedrijven
in elke vorm, fase en grootte.
In combinatie met consultancy
geleverd door onze testprofessionals.

Opleiding en begeleiding

Breng je medewerkers up-to-speed met testmanagement.

Voor opleiding en begeleiding van de eigen medewerkers hebben we twee programma’s in de vorm van een 2×2 webinar of een masterclass. Daarnaast is er de mogelijkheid om testmanagement consultancy te betrekken bij projecten. De ervaring leert dat de extra trainingskosten zichzelf direct terugbetalen door kwaliteitsverhoging en tijdsbesparing bij inrichting en ontwerpen.

Quick Start

Professional Start

Project Consultancy

Verhoog de kwaliteit van je software implementatie:
betrek onze testprofessionals in je project.

Het beheersen van de kwaliteit van de implementatie van nieuwe (versies van) informatiesystemen doen wij via het voorbereiden, coördineren en begeleiden van verschillende soorten testen. Het uiteindelijke doel is: vaststellen dat uw organisatie gereed is voor het gebruik van het IT systeem.

Werkt het? En kun je ermee werken?

In de test- en acceptatiefase is het van groot belang dat de werkprocessen goed worden getest, om te waarborgen dat de inrichting, de gegevens en de samenhang daartussen voldoet.

Testen gebeurt niet alleen om te bezien of het systeem werkt, maar juist ook om te beoordelen of medewerkers hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.

Wij weten uit meer dan 20 jaar ervaring dat tijdens het uitvoeren van de verschillende testen dit uw medewerkers tevens gaat helpen om de software sneller te accepteren qua gebruik in combinatie met de nieuwe werkwijze.