Probeer gratis
Menu
Probeer gratis

TM-Elkien-V4

Gebruikerstest case Elkien

“De testtool TestMonitor heeft voor Elkien zijn dienst bewezen door echt gebruiksvriendelijk te zijn”

Woningcorporatie Elkien implementeert nieuwe ERP met behulp van TestMonitor. We spreken Everdina Groen, projectleider ICT bij Elkien over haar ervaringen.

Elkien

Elkien is een Friese woningcorporatie. Zij verhuren in Friesland zo’n 20.000 sociale woningen voor mensen met een lager inkomen. Elkien streeft ernaar om hun huurders naast een goede, passende woning te bieden ook gezamenlijk te zorgen voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving.

ERP -systeem koppelen aan randapplicaties

 

Om de primaire en administratieve processen te optimaliseren is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe ERP-systeem gekoppeld met meerdere expert randapplicaties. Hierbij kan gedacht worden aan een klantportaal, een leveranciersportaal en een klantvolgsysteem voor de externe betrokkenen, en handige apps voor de interne vakmannen en technisch adviseurs.

Gedegen systeem voor testwerk en scripts

 

Elkien heeft hiervoor TestMonitor ingezet om een gestructureerde testaanpak te borgen. Het doel was om voor livegang te bepalen; werkt het, en kunnen we ermee werken? De keuze voor TestMonitor werd gemaakt, omdat Elkien “een gedegen systeem wilde gebruiken waarin testwerk en scripts goed verwerkt konden worden, en waarin testers hun bevindingen en registratie goed in kwijt konden. Anderzijds moesten goede rapportages gevormd konden worden voor de verschillende disciplines in het project”.

Testen zonder testervaring door gebruiksvriendelijkheid

 

Nu het nieuwe ERP Tobias AX van Aareon succesvol in productie is genomen, hebben wij Everdina Groen gevraagd naar haar ervaringen met TestMonitor. Zij geeft aan dat de kwaliteit van hun software elk moment belangrijk is. Ook buiten kantoortijden moeten huurders via bijvoorbeeld het klantportaal reparatieverzoeken in kunnen blijven dienen, betalingen doen en vragen stellen. Voor de continuïteit is het daarom essentieel dat de applicaties goed en stabiel werken.

Door de inzet van TestMonitor heeft zij met de eigen collega’s (zonder enige testervaring) vast kunnen stellen of het nieuwe ERP geschikt is voor gebruik. Meer dan 60 collega’s hebben op een laagdrempelige manier integrale procestesten kunnen uitvoeren. Everdina Groen geeft daarbij aan dat de toegankelijke testuitvoering van TesMonitor een absolute meerwaarde was voor de eindgebruikers. Testers konden focussen op het testen van het ERP en de randapplicaties, doordat de testtool gebruiksvriendelijk is gebleken.

Door ervoor te kiezen om ook een consultant van TestMonitor in te zetten voor de testcoördinatie werd Elkien bovendien op professionele wijze ontzorgd voor zaken zoals een testplan, gestructureerde testscripts opstellen, de inrichting van TestMonitor en het meenemen van de testers tijdens de integrale procestesten.

Goede testrapportages voor projectleiders

 

De meerwaarde van TestMonitor voor de projectleiding bleek met name door de goede rapportages, die uiteindelijk opgesteld werden aan de hand van de feitelijke informatie die uit de testtool gehaald kon worden. Hierdoor konden de verschillende disciplines in het project van de juiste informatie voorzien worden. Des te meer bleek het belang om van tevoren na te denken over rapportage behoeftes en waarvoor ze moeten dienen.

“TestMonitor gaf hier super gebruikersvriendelijke overzichten in, waardoor we ‘in control’ waren en makkelijk onze stakeholders (testers, projectleiding, management en softwareleveranciers) konden bedienen” aldus Everdina Groen.

Het AudaX project

in TestMonitor cijfers

2540
testgevallen

464
testruns

7331
testresultaten

614
issues

Testmanagement. Eenvoudig.