De meest belangrijke ideeën van de wetenschap zijn in de grond eenvoudig en kunnen als regel worden meegedeeld in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.

Albert Einstein (1879-1955)

Onderzoek & Training

Een informatiesysteem voldoet beter naarmate het de essentiële werkzaamheden van een bedrijf beter ondersteunt. Dat klinkt als een open deur maar het valt vaak helemaal nog niet mee om dat naar boven te krijgen. Er is een beter beeld nodig dan iets dat puur gebaseerd is op Ying-Yang of gevoelens van de betrokkenen. Als echte specialist doen we daarom in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar de beste methoden op ons vakgebied. Adeldom verplicht immers. Daarnaast werken we samen met de Standish Group uit Boston, die wereldwijd analyses uitvoert naar de succes- en faalfactoren van IT-projecten.

Het resultaat van dat onderzoek is een werkwijze die leidt naar het essentiële (proces)model van een bedrijf. Daarmee kunnen we de samenhang van werkprocessen, IT en feitelijke werkzaamheden op een eenvoudige maar ook eenduidige manier vastleggen. In één oogopslag wordt duidelijk waar het goed maar ook waar het fout kan gaan.

Werkt het en is er mee te werken zoals u zich had voorgesteld?

Meer nog, het wordt ook bijzonder eenvoudig om impact en risico van wijzigingen in proces of IT-systeem in te schatten. Daarmee kan worden voorkomen dat bedrijf en informatievoorziening uit elkaar groeien tijdens de levenscyclus van het systeem. Last but not least wordt door deze aanpak eenvoudig inzichtelijk waar winst te pakken is in efficiency of effectiviteit.

Door de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk investeren we in de kennis van onze medewerkers en klanten en innoveren we continu onze methoden en software.

Meer informatie