De 6 stappen naar eenvoudig Testmanagement

Ontdek de geheimen naar hogere effectiviteit!

Introductie

Volgens een recente studie wordt 50 procent van de mislukte IT- projecten toegeschreven aan een gebrekkige betrokkenheid van de gebruikers, een gebrek aan steun van het management, of onduidelijke doelstellingen.*

Screen_Shot_2021-06-24_at_6.16.37_AM-removebg-preview Dit is vaak het gevolg van verouderde en ongestructureerde methoden voor het testen van software die de voortgang vertragen en processen ingewikkelder maken. Een eenvoudig en gestructureerd ontwerp leidt tot gemakkelijk testen en betere resultaten. Het geeft ook een beter inzicht in de kwaliteit gedurende het project.
Screen_Shot_2021-06-24_at_6.16.46_AM-removebg-preview Met meer dan 20 jaar ervaring in het testen van software, weet TestMonitor het één en ander over het optimaliseren en verbeteren van testmanagement.
Screen_Shot_2021-06-24_at_6.17.38_AM-removebg-preview Hoe ziet software testen op een hoger niveau eruit? Het begint met een duidelijk, gestructureerd proces, zodat complexe IT projecten eenvoudiger en begrijpelijker worden gemaakt.

 

Introductie van de 6 stappen van Testmanagement

Wij adviseren de volgende stappen van handmatig software testen voor efficiënter testen en betere resultaten:

TM-Infographic NL Fasen

 

Download een PDF-versie van deze pagina door dit formulier in te vullen, of blijf scrollen om te lezen.

TM-Infographic NL

Stap 1

Definieer Requirements en Risico's

Screen Shot 2021-07-13 at 12.18.35 PM

Requirements

 • Het gebruik van requirements is noodzakelijk bij het ontwikkelen en implementeren van software. Elk project heeft baat bij duidelijke, goed gedefinieerde requirements.

 • Requirements helpen bij het definiëren van de behoeften van belanghebbenden, het valideren van testresultaten en het ondersteunen van de doelstellingen van het project.

 • Requirements moeten worden gedefinieerd in duidelijke en beschrijvende taal. Als ze goed gedefinieerd zijn, kunnen ze de QA professional in staat stellen om duidelijk te communiceren welke requirements falen en aan welke succesvol zijn voldaan.

Risico's

 • Risico’s geeft duidelijkheid over de projectrisico’s en kunnen gebruikt worden om de testinspanning en - prioriteit te sturen.

 • Net als bij requirements, moeten risico’s worden gedefinieerd in duidelijke en beschrijvende taal voor heldere communicatie.

 • Groepeer risico’s in classificaties (laag, gemiddeld, hoog).
  Copy of phase 1

"Pro Tip: Het is belangrijk om vooraf consensus te hebben over de requirements en risico’s met alle betrokkenen. Bij de start is het veel gemakkelijker om veranderingen aan te brengen dan wanneer het testen eenmaal begint."

Hoe TestMonitor helpt:

TestMonitor stelt u in staat om risico’s en requirements te definiëren en te categoriseren en die informatie te delen met de verschillende belanghebbenden gekoppeld aan de testresultaten of afgeleide issues.

 

 

Stap 2

Ontwerp de Testsuites en Testgevallen

Testgevallen

 • Een testgeval maakt praktisch gebruik van uw requirements en risico’s door te definiëren wat moet worden gedaan om een bepaalde eigenschap of functionaliteit van uw software applicatie te verifiëren.

 • Wanneer aan de randvoorwaarden is voldaan, gebruiken testers een aantal testinstructies om het gedrag van de software te toetsen aan de verwachte resultaten.

 • Een goed gedefinieerd testgeval is de ruggengraat van gestructureerd software testen. Het omvat:

TM-Infographic NL testgeval

"Pro Tip: De testexperts moeten betrokken zijn bij de ontwerpfase, rekening houden met de requirements en risico’s en hoe deze zijn “ingebed” op elk testgeval."

Hoe TestMonitor helpt:

TestMonitor stelt u in staat om vooraf gedefinieerde requirements en risico’s te koppelen aan elk testgeval voor eenvoudige rapportering en het bepalen van de testdekking.

TM Infographic PP (1)Testgevallen organiseren

Groepeer testgevallen in verschillende categorieën voor een beter beheer. U kunt bijvoorbeeld testgevallen groeperen per toepassing of testtype (bijv. functionele test, pré test of autorisatietest). U kunt ook groeperen op verschillende testscenario’s.

Hoe TestMonitor helpt:

Met TestMonitor kunt u testgevallen in segmenten groeperen die testsuites worden genoemd. Deze zijn bedoeld voor overzichtelijk en makkelijk beheer, planning- en analyse doeleinden. Vooral voor projecten met honderden testgevallen.

Stap 3

Plan de Testruns en Mijlpalen

Plan uw testruns met alle relevante details en groepeer ze in mijlpalen.

Testruns (waar alles samenkomt)TM Infographic PP (2)
 • In een testrun breng je alles samen door te bepalen wat er getest moet worden, wanneer het getest zal worden, waar het getest zal worden en wie verantwoordelijk zal zijn voor het testen.

 • In een testrun wijs je testgevallen toe aan testers, zodat de testgevallen door de juiste mensen op het juiste moment worden uitgevoerd.

 • Met testruns kun je testgevallen toewijzen aan één of meer testers. 

 • Testruns zijn gegroepeerd in mijlpalen voor rapportage doeleinden.

"Pro Tip: Definieer de testruns met een begin- en einddatum en koppel aan deze aan mijlpalen. Dit zal helpen ervoor te zorgen dat er grip is op de voortgang in het gehele project."

Hoe TestMonitor helpt:

TestMonitor stelt managers in staat om testgevallen toe te wijzen aan één of meerdere testers en biedt inzicht in de status en voortgang van elke testrun. Dit helpt hen de projecten te beheersen en op schema te houden.


Mijlpalen

  Mijlpalen geven belangrijke gebeurtenissen (eindstations) in uw project weer (bijv. de release van een nieuwe versie of de voltooiing van een gebruikersacceptatietest).

 Eenvoudige projecten kunnen slechts één of twee mijlpalen hebben, maar meer complexe projecten zullen waarschijnlijk meerdere mijlpalen hebben.

  In Agile omgeving, kunnen sprints hetzelfde zijn als mijlpalen.

"Pro Tip: Leg een duidelijke start- en einddatum vast voor testruns en mijlpalen. Dit helpt de sturing op de projectplanning."

Hoe TestMonitor helpt:

TestMonitor biedt een gemakkelijke mogelijkheid om complete mijlpalen te dupliceren inclusief alle relaties, zoals gekoppelde testruns, testers en volgorde.

 

Stap 4

Voer de toegewezen testen uit

[Hier komt het toffe gedeelte!]
phase 4_1 Deel testgevallen met testers, samen met randvoorwaarden, instructies, data, en het verwachte resultaat van de testgevallen.
Voorzie testers van een makkelijke interface dat eenvoudige documentatie en feedback mogelijk maakt over wat er getest wordt. phase 4_2
phase 4_3 Testers moeten de mogelijkheid hebben om hun bevindingen op een intuïtieve manier vast te leggen

 

Hoe TestMonitor helpt:

TestMonitor heeft een intuïtief smiley-gebaseerd systeem dat positieve, neutrale en droevige smileys gebruikt. Met één druk op de knop screenshots toevoegen wanneer fouten worden gevonden en eenvoudig de resultaten voorzien van commentaar. Dit maakt het gemakkelijk voor testers om nuttige feedback te geven over bevindingen die moeten worden opgelost.

Screen Shot 2021-07-01 at 8.32.40 PM

"Pro Tip: Vergeet niet dat betrokkenheid van de eindgebruiker één van de belangrijkste voorwaarden is voor succesvolle IT-projecten. Geef testers duidelijke instructies en een handige manier om feedback te geven als ze issues of onduidelijkheden vinden. Duidelijke aanwijzingen zullen eerder resulteren in duidelijke resultaten."

Stap 5

Volg de resultaten van testgevallen en testruns

phase 5_1 phase 5_2 (1)
Monitor alle activiteiten en evalueer de testresultaten voor elk testgeval of testrun.
Observeer welke testgevallen geslaagd zijn en welke niet.
phase 5_2
Testresultaten management
Ontwerp de test

Voer de test uit met uw testers

Testresultaten beoordelen

Managen van de issues

Hertesten

Hoe TestMonitor helpt:

TestMonitor stelt gebruikers in staat om testresultaten en issues te filteren op requirements of op mijlpaal om managers te helpen bij het begrijpen en prioriteren van de testresultaten of afgeleide issues die moeten worden opgelost.

 

 

Stap 6

Manage de issues van het gehele project

  Wijs issues toe aan een verantwoordelijke, zoals Jan de ontwikkelaar, zodat ze opgelost kunnen worden.


 Testmanagers moeten de issues bewaken en filteren, zodat alleen de echte issues toegewezen worden en opgelost worden, in plaats van de ontwikkelaars te belasten met het beheren en filteren van alle feedback van de testers. Dit zal resulteren in een grotere efficiëntie.


 Testmanagers moeten een duidelijk beeld hebben van wat er moet worden opgelost, wat aan wie is toegewezen, wat is opgelost en wat open staat voor hertesten.

"Pro Tip: Het aantal gefaalde testgevallen komt nagenoeg nooit overeen met het aantal issues. In feite zijn er meestal 2-3 keer zoveel gefaalde testgevallen dan dat er issues zijn. Dit komt omdat verschillende testers dezelfde fouten kunnen vinden en vastleggen. Het managen en groeperen van dubbele issues voor het toewijzen aan ontwikkelaars zal de efficiëntie verbeteren."

Hoe TestMonitor helpt:

In TestMonitor kunt u issues direct vanuit de gelogde testresultaten creëren - waardoor u meerdere testresultaten aan één issue kunt relateren. Of één testresultaat aan meerdere issues.


Rapporteren

Analyseer statistieken in alle stappen

Screen Shot 2021-07-13 at 4.41.02 PM

 • Rapporteer over de status van uw requirements en risico’s ten opzichte van testresultaten.

 • Volg testresultaten en voortgang per los item of per testrun.

 • Zoek naar de belangrijkste issues en zoek naar terugkerende patronen.

 • Communiceer de projectstatus met belanghebbenden van het project - aan welke requirements is voldaan, welke requirements hebben nog issues, welke risico’s zijn geborgd en welke risico’s vormen nog steeds een bedreiging.

Hoe TestMonitor helpt:

TestMonitor beschikt over eenvoudig
te lezen rapporten die de voortgang
en status presenteren gedurende het gehele testproces. Met TestMonitor,
kunt u ook berichten en @mentions versturen, berichten ‘liken’ en antwoorden geven en notificaties stroomlijnen om de algemene communicatie tussen teams en belanghebbenden te verbeteren.

Conclusie

TestMonitor maakt Testmanagement eenvoudig en gestructureerd, met geïntegreerd issuemanagement, slimme rapporten, communicatie mogelijkheden en integratie met uw favoriete apps.

 

 

 

Ontvang deze pagina als een downloadbare infographic door dit formulier in te vullen.

Vul dit formulier in om een PDF-versie in uw inbox te ontvangen.

TM-Infographic NL