Een complete gids voor Softwaretesten bij ERP-Implementaties

Introductie

De implementatie van een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) is een complexe opgave die gevolgen heeft voor meerdere onderdelen van het bedrijf. Het impliceert ingrijpende veranderingen in uw bedrijfstechnologie, grote tijdsinvesteringen om deze veranderingen te ontwerpen, plannen, testen, implementeren en natuurlijk financiële middelen om het project te voltooien - er hangt dus heel wat af van uw team.

Daarom is, zoals bij elk groot IT initiatief, een zorgvuldig ontworpen ERP-implementatieplan - compleet met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en testfasen - van cruciaal belang om de doelstellingen van uw project te bereiken.

Ondanks al deze planning en voorbereiding, schat een studie van analistenbureau Gartner dat tussen 55 en 75 procent van alle ERP-projecten hun doelstellingen niet haalt.

Dus wat kan uw organisatie precies doen om te voorkomen dat haar ERP-implementatieplan in deze statistiek belandt en in plaats daarvan in zijn opzet slaagt?

Deze ERP-gids zal de cruciale soorten testen toelichten die tijdens het implementatieproces moeten worden uitgevoerd, de rol aanduiden die uitgebreide en gestructureerde testen spelen bij de implementatie van ERP-software en daarnaast een aantal oplossingen bieden die projectleiders en testmanagers kunnen gebruiken om hun werk te vereenvoudigen.

Download een PDF-versie van deze gids door het formulier in te vullen, of blijf scrollen om te lezen.

NL-Een complete gids voor Softwaretesten bij de ERP-Implementaties-1

Hoofdstuk 1

De vitale rol van gestructureerd ERP-testen

Gezien de belangrijke en diverse functies die ERP-systemen vervullen in een organisatie en de wens van het implementatieteam om een systeem te leveren dat aan zowel functionele als technische eisen voldoet, kan de rol van het testen niet worden onderschat.

Zoals hierboven geschetst, omvat ERP-testen een aantal verschillende activiteiten en betrokkenheid van meerdere stakeholders in de organisatie.

De volgende soorten ERP-testactiviteiten worden vaak uitgevoerd tijdens het implementatieproject:

  • Functionele test: Als een vorm van black-box testen, wordt bij deze methode van softwaretesten onderzocht wat de software precies zou moeten doen. Testgevallen worden ontworpen op basis van functionele eisen en testers (ook vaak betrokkenheid van eindgebruikers) bevestigen of de geleverde software aan de eisen voldoet. Kan ik mijn werk ermee doen?

  • Integratietest: Deze test evalueert de mogelijkheden van het ERP-systeem om verbinding te maken met de nodige gegevens, deze op de correcte wijze door te geven en te ontvangen. Daarnaast evalueert deze test functies van en tussen verschillende systemen mogelijk zijn. Tevens wordt de nauwkeurigheid en integriteit van de doorgegeven gegevens gecontroleerd.

  • Performance test: Deze vorm van testen zorgt ervoor dat de software de verwachte verwerkingslasten aankan zonder uitval of vermindering van de prestaties. Het bepaalt ook de maximale belasting die het systeem aankan in geval van hoog gebruik of grote vraag, zoals tijdens een financiële maandafsluiting.

  • Beveiligingstest: Gezien het aantal belangrijke gegevens dat ERP-oplossingen verwerken, zoals personeels- en financiële gegevens, evalueert deze vorm van testen de beveiligingscontroles en stelt potentiële kwetsbaarheden vast om zo de kans op een inbreuk of een incident te helpen minimaliseren.

  • Regressietest: In het geval van een gefaseerde implementatie of vervolgpatches en -upgrades, zorgt deze vorm van testen ervoor dat de nieuwe componenten de live productie-elementen niet negatief beïnvloeden.

 

De impact van testen op stakeholders

In de meeste van de bovengenoemde testvormen, worden testers (en eindgebruikers als testers) opgeroepen om deel te nemen aan de evaluatie van het ERP-systeem om vast te stellen of het systeem werkt en of zij hun werk ermee kunnen doen.

Hoewel deze vorm van deelname de buy-in (adoptie) onder testers opbouwt en helpt om ervoor te zorgen dat het ERP-systeem de verwachte functionaliteit levert, kan het moeilijk zijn om diverse grote groepen testers met een grote verscheidenheid aan functionele rollen te managen.

Gebruikers moeten bij het testproces worden betrokken en opgeleid in de methoden om de functionaliteit te evalueren en hun feedback te registreren én moeten naast hun gewone werk tijd vinden om de tests uit te voeren.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat, hoewel grote delen van de organisatie overbelast kunnen raken tijdens het testproces, de volledige organisatie zou lijden als een defect ERP-systeem in productie zou gaan. De acceptatie van de functionaliteit door eindgebruikers geeft ook het implementatieteam vertrouwen dat het systeem het bedrijf ten goede zal komen.

 

Hoofdstuk 2

Hoe eenvoudig ERP testen kan leiden tot een succesvolle implementatie

Met meerdere werkstromen, verschillende belangrijke groepen stakeholders die betrokken zijn, het aantal functionele- en technische interfaces, en tientallen, zo niet honderden eisen en wensen, is het geen wonder waarom de testfase zo cruciaal kan zijn, maar tegelijkertijd ook zo riskant.

Project- en testmanagers beschikken nu echter over een aantal krachtige tools om hen te helpen met deze cruciale fase. Eén van de meest doeltreffende is het gebruik van een testmanagementsysteem. Deze platforms helpen niet alleen om snel testgevallen op te zetten en de testen te plannen en te beheren, maar ze vereenvoudigen ook de registratie van testresultaten en het oplossen van issues.

Vereenvoudig test setup en management

Eén van de uitdagingen bij de uitvoering van uitgebreide tests en bij de verwerving van de "buy-in" van verschillende groepen stakeholders, is het gemak waarmee testers kunnen worden ingepland en hun input kan worden geregistreerd. Naast de administratieve last van het opzetten van het testontwerp, kan de hoeveelheid feedback van gebruikers en het aantal testresultaten moeilijk te managen zijn.

Maar met een testmanagementsysteem kunt u gemakkelijk testers plannen, testgevallen toewijzen en feedback verzamelen, inclusief bijlagen, notities en meer. Hoe meer testers en stakeholders op hun beurt de kans krijgen om het systeem te testen en zich onderdeel te voelen van het ERP-implementatieproces, hoe groter de kans dat deze deelnemers zich zullen inzetten voor het slagen van het project.

Gemakkelijk feedback van testers verzamelen en opvolgen

Op dezelfde manier zijn project- en testmanagers en hun teams in staat om resultaten te verzamelen, prioriteiten te stellen aan testgebieden en een tijdlijn op te stellen met mijlpalen om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. En als de oplossingen eenmaal zijn geïmplementeerd, kunnen dezelfde initiële testers het systeem en de aangepaste functionaliteiten opnieuw testen om te bevestigen dat het effectief is en kan worden goedgekeurd. Tijdens elke fase zal het testmanagementsysteem een audit-trail bijhouden van alle wijzigingen, welke door een auditor of accountant kan worden gebruikt als verificatie middel en eventueel bewijstlast. 
De voltooing van deze test- en acceptatiecyclus zal niet alleen een degelijker en functioneler ERP-systeem opleveren, maar ook aantonen dat men zich daadwerkelijk concentreert op kwaliteit. Werkt het? En kun je ermee werken?

Eenvoudiger end-to-end issuemanagement

Naast gebruikersfeedback kan uw ontwikkelingsteam gemakkelijk overspoeld raken door andere verzoeken voor verbeteringen, correcties, functie-verzoeken, wijzigingsverzoeken, enzovoort.

In de hectiek van een bedrijfsbrede implementatie met meerdere interacties van ERP-testen, kan het voor een ontwikkelingsteam moeilijk zijn om hun werk bij te houden, te beheren en te prioriteren.

Hier kan een testmanagementsysteem teams ook helpen om georganiseerd te blijven, te bevestigen dat het werk voldoet aan het toepassingsgebied van het project én hun vermogen om op schema en binnen het budget te blijven, te verbeteren.

 

Hoofdstuk 3

Verbeter uw kansen op een succesvolle ERP-implementatie

Hoewel ERP-implementaties complex en stressvol kunnen zijn, is het belangrijk om te weten dat u en uw team zich niet alleen door het proces hoeven te slaan.

Tools voor testmanagement met de hierboven beschreven functies zijn specifiek ontworpen om te helpen bij de belangrijkste fasen van ERP-implementaties, waaronder ERP-testen. Eén toonaangevende oplossing, TestMonitor, biedt een betrouwbare manier om direct te starten met testen op een eenvoudige en gestructureerde manier. 

Testmanagers kunnen eenvoudig requirements koppelen aan testgevallen, de testgevallen toewijzen aan testers met behulp van testruns, feedback van de testers opvolgen en issues beheren tot en met de acceptatie van de gehele implementatie,

Het eindresultaat is een ERP-systeem dat voldoet aan uw oorspronkelijke eisen en wesen, dat de input en feedback van uw belangrijkste stakeholders vertegenwoordigt en dat wordt ondersteund door de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van uw testmanagement platform.

Dus als uw organisatie op het punt staat om aan een ERP-implementatie te beginnen en u meer wilt weten over hoe een krachtig testmanagementsysteem met allerlei functies uw team kan helpen om de verwachtingen te overtreffen, dan gaat één van onze experts graag met u in gesprek.

Neem nu contact met ons op of vraag een gratis proefperiode van 14 dagen aan voor uw organisatie.

 

 

 

close chapters modal

Download een PDF-versie van deze gids om op te slaan voor later of te delen met een collega. 

Vul dit formulier in en ontvang onmiddellijk uw eigen exemplaar van onze ERP-gids.

NL-Een complete gids voor Softwaretesten bij de ERP-Implementaties-1